Optimera sidan för att skapa fler konverteringar

Du har installerat alla analysverktyg och lanserat din första webbshop. Besöken tickar in, men lite mindre än förväntat. När du dessutom går in i Google Analytics kan du se att besökarna inte klickar sig vidare och att besöket inte omvandlas till en konvertering. Vad kan du göra för att öka besökarflödet och få dina besökare att komma tillbaka om och om igen? Svaret ligger i sidans design och konverteringsfrämjande aktiviteter.

SEO är grundläggande för att kunna driva en framgångsrik webbsida. Off-page arbetet går ut på att få fler länkar som pekar mot sidan för att ge den högre auktoritet. Hög auktoritet gör nämligen att sidan rankar högre i sökträffarna. Alla texter ska vara SEO-optimerade på väl utvalda sökord. Teknisk SEO är minst lika viktigt – det ska inte finnas tunga filer, javascript och bilder som gör att sidan laddar långsammare. Länkarna och sajtstrukturen ska vara logisk och SEO-anpassad.

Optimera sidan för att skapa fler konverteringar

Mobile First måste implementeras i praktiken

Mobile First känner många till, men hur många har verkligen lyckats med att implementera konceptet? När man kodar i HTML och CSS är det viktigt att bygga sidan både för dator och mobil, annars är det enkelt att elementen hoppar runt och sidan ser rörig ut. Whitespace och luft mellan textraderna är ett måste, så att det blir enklare att läsa på mobilskärmen. Menyn ska vara enkel att navigera även i mobilen.

UX är också en viktig del av webbsidan och kan implementeras både i bild och text. Förenklat handlar det om att förbättra användarupplevelsen för kunden så att den väljer att stanna kvar och använda sig av sidans funktioner. UX hamnar på webbutvecklarens bord och handlar om att designa menyer, knappar och formulär för att göra dem enkla att använda. Även texten ska vara inbjudande, tydlig och leda till ett avslut. Så kallad micro-copy blir allt viktigare.

När du har din byggställning i form av kod och funktioner är det också viktigt med den yttre fasaden. Det är här CSS och design kommer in i bilden. Den grafiska profilen är viktig för att användaren ska känna att sidan är förtroendeingivande, intressant och rolig. Färgvalen spelar stor roll, då det ska vara färger som är inspirerande och behagliga för ögonen. Fundera över vad ditt varumärke ska förmedla och utgå efter det.